/ Verzekeringsrecht

Een verzekering is een schriftelijke overeenkomst tussen degene die iets tegen een onzekere gebeurtenis wilt verzekeren (de verzekeringsnemer) en degene die dat risico wil dragen (de verzekeraar). Voor meer informatie over verzekeringen en assurantie in het algemeen zie ook wel deze site

Aangezien een juridisch adviseur expert is in contracten en de polisvoorwaarden niets anders zijn dan algemene voorwaarden maar dan voor een verzekering, is een verzekeringspolis analyseren meestal geen enkel probleem voor hem/haar.

Voorbeelden van diensten die behoren tot het verzekeringsrecht zijn:

  • Het opstellen of controleren van contracten
  • De buitengerechtelijke procedure voor u voeren
  • De gerechtelijke procedure voor u voeren

Vastlegging in de wet

De regels met betrekking tot de positie van de verzekeringsnemer en de verzekeraar zijn vastgelegd in de wet. Hier zijn dwingende en regelende wetsbepalingen in opgenomen. Zoals het woord dwingend al zegt kan er van de dwingende bepalingen niet worden afgeweken. Hieruit komt voort dat de verzekeringsnemer ook het voordeel als deze diens verzekering afneemt via een verzekeringsagent. U bent dan altijd iets beter beschermd.

Een geschil?

Heeft u een geschil met uw verzekeraar? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een juridisch adviseur!

Terug naar overzicht

3 stappenplan

  • 1. Vraag en kijk rond
  • 2. Ervaringen en accreditaties
  • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...