Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bjadviesnl/domains/begrijpbaarjuridischadvies.nl/public_html/index.php on line 115
Rechtsgebieden | Begrijpbaarjuridischadvies.nl

/ Rechtsgebieden

In Nederland zijn er veel verschillende rechtsgebieden te onderscheiden. Simpelweg is een rechtsgebied een 'categorie' waarin een bepaalde zaak valt. Voor de indeling van bepaalde regelgeving in rechtsgebieden zijn geen wettelijke regels. Velen houden dus een andere categorisatie aan en daarom zal de een een bepaald rechtsgebied wel apart zien en de ander niet. Grotendeels wordt het recht opgedeeld in vijf categorieën: bestuursrecht, staatsrecht, burgerlijk recht, strafrecht en internationaal recht.

Bestuursrecht

In dit recht staan de wetten waaraan de overheid zich bij het besturen van het land moet houden beschreven. Het verschil tussen bestuursrecht en staatsrecht is dat bij het staatsrecht een organisatieplaatje gegeven wordt en bij bestuursrecht wordt er geregeld hoe de overheid met haar burgers om moet gaan. De Algemene wet bestuursrecht is de belangrijkste wet in het bestuursrecht en geeft overheidsorganen een aantal regels voor de uitoefening van de bestuurstaak.

Staatsrecht

In het staatsrecht wordt de organisatie van de overheid geregeld. In dit recht staan regels opgenomen over overheidsorganen en de rol van burgers in de staat. De basisregels staan in de Grondwet vermeld. Andere belangrijke wetten van het staatsrecht staan in de Provinciewet, de Gemeentewet, de Kieswet en de Politiewet.

Burgerlijk recht

In het burgerlijk recht staat omschreven wat de rechten en plichten van burgers zijn en hoe zij naar elkaar moeten handelen. De belangrijkste regels zijn opgenomen in het burgerlijk wetboek.

Strafrecht

In het strafrecht staan de gevolgen van overtredingen en misdrijven in de wet vastgelegd. Een belangrijk wetboek in het strafrecht is het wetboek van Strafrecht.

Internationaal recht

In het internationaal recht wordt de verhouding tussen landen en de positie in internationale organisaties omschreven. De regels die in deze wet staan omschreven hebben invloed op bijvoorbeeld de prijs van producten.

3 stappenplan

  • 1. Vraag en kijk rond
  • 2. Ervaringen en accreditaties
  • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...
Verzekeringsrecht Verzekeringsrecht Een verzekering is een schriftelijke overeenkomst tussen degene die iets tegen een onzekere gebeurtenis wilt verzekeren (de verzekeringsnemer) en degene die dat risico wil dragen (de verzekeraar). Voor meer informatie over verzekeringen en assurantie in het algemeen zie ook w... lees meer
Erfrecht Erfrecht Over het algemeen zal uw adviseur in zaken zoals het opstellen van een testament doorverwijzen naar een notaris. Echter, soms kan het wel lonend zijn, gezien het tarief van de notaris, om vooraf een aantal zaken door te spreken met uw adviseur. Er zal d... lees meer
Europees recht Europees recht Net als bestuursrecht is Europees recht een vak apart. U zult zich afvragen: 'Hoe vaak heb ik te maken met Europees recht?' Veel van de Nederlandse wet- en regelgeving komt voort uit Europees recht. Daarna... lees meer
Arbeidsrecht Arbeidsrecht U heeft het bericht gekregen van uw werkgever dat u om wat voor reden dan ook ontslagen bent. Het kan dan verstandig zijn inlichtingen in te winnen over uw rechten. Een aantal vragen die essentieel zijn om uw rechten te bepalen. Had u ontslagen mogen ... lees meer
Auteursrecht Auteursrecht Auteursrecht valt onder het intellectueel eigendomsrecht. Het zijn voortbrengselen van de geest. Klinkt spiritueel, maar het komt er op neer dat het moet gaan om creatie van een persoon. Creatie, een idee kunt u niet fysiek vastpakken... lees meer
Bestuursrecht Bestuursrecht Bestuursrecht is een van de meest complexe rechtsgebieden die ons land heeft. De basis is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht, maar heeft zo'n diversiteit aan subwet- en regelgeving dat de kunst is door de bomen het bo... lees meer
Contractrecht Contractrecht Uw juridisch adviseur gespecialiseerd in contractrecht is een specialist in het opstellen van diverse overeenkomsten. Daarbij hanteert hij de norm dat het contract ook leesbaar moet zijn voor de gebruiker. Uzelf en uw afnemer zullen het contr... lees meer
Fiscaal recht Fiscaal recht Fiscaal recht valt onder publieksrecht en is een van de meest complexe rechtsgebieden die ons land heeft. Dit is het enige rechtsgebied waarvan uw adviseur wel kennis heeft maar een cliënt nooit in zal bijstaan. Dit komt door die complexiteit en de wederpartij. Echte... lees meer
Goederenrecht Goederenrecht Goederenrecht is in feite contractrecht, maar dan met betrekking tot vermogensrecht. In het verleden werd ook wel de term zakenrecht gebruikt. De term zaken zegt daarbij al voldoende. Het gaat over stoffelijke objecten die voor mensen beheersbaar zijn. Bij de term ver... lees meer
Huurrecht Huurrecht De huurovereenkomst is een benoemde overeenkomst. De overeenkomst is als zodanig in de wet genoemd en kent daarom wettelijke verplichtingen waar de overeenkomst aan moet voldoen. Daardoor kan er over het algemeen van ... lees meer
Sociaal zekerheidsrecht Sociaal zekerheidsrecht Net als bestuursrecht is dit één van de meest complexe rechtsgebieden die ons land heeft. Het is de verzamelnaam voor de rechten en plic... lees meer
Echtscheiding in Eindhoven Echtscheiding in Eindhoven Een echtscheiding kan met name op emotioneel gebied voor de nodige impact zorgen. Mede daarom wilt u een echtscheiding in regio Eindhoven het liefst zo vloeiend mogelijk laten verlopen. Op die ... lees meer