Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bjadviesnl/domains/begrijpbaarjuridischadvies.nl/public_html/index.php on line 115
Procederen | Begrijpbaarjuridischadvies.nl

/ Procederen

Voert u als eiser of gedaagde een procedure bij de rechtbank, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen (behalve bij de sector kanton). Volgens de wet is in zo'n procedure enkel een advocaat bevoegd om partijen te vertegenwoordigen en namens hen stukken in te dienen. Aan een gerechtelijke procedure zijn natuurlijk ook kosten verbonden. Daarnaast is het goed om te weten dat een gerechtelijke procedure soms jaren kan duren.

Het verloop van een procedure

Grotendeels verloopt een procedure schriftelijk. De eisende partij dient de dagvaarding uit te brengen waarin staat wat de eiser van de gedaagde partij vordert en wanneer hij/zij bij de rechtbank verweer moet voeren. Bij de rechtbank kan de gedaagde schriftelijk verweer voeren. Dit wordt conclusie van antwoord genoemd.

Zijn de standpunten toegelicht, dan vindt er doorgaans een mondelinge behandeling plaats. Dit wordt de comparitie van partijen genoemd. Tijdens deze zitting kunnen de partijen de zaak nog eens mondeling toelichten. Dit kan leiden tot een schikking of verdere procedure.

De kosten van een gerechtelijke procedure

De kosten van een procedure bestaan uit drie componenten: griffierecht, het honorarium en de deurwaarderskosten. Het griffierecht is een bedrag dat u aan de rechtbank dient te betalen om een zaak aanhangig te maken. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Het honorarium zijn de kosten voor uw advocaat. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van het tarief dat uw advocaat hanteert. Deurwaarderskosten variëren daarnaast van €85,- voor een dagvaarding tot wel meerdere honderden euro's in geval van beslagleggingen. Hoeveel uw procedure precies gaat kosten, is vooraf moeilijk te bepalen.

3 stappenplan

  • 1. Vraag en kijk rond
  • 2. Ervaringen en accreditaties
  • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...