/ Kantonrechter

Een kantonrechter behandelt civiele zaken en strafzaken. Civiele zaken zijn de geschillen tussen bedrijven onderling, burgers onderling of tussen burgers en bedrijven. Gaan deze zaken om een bedrag van €5.000,- of minder, dan worden ze behandeld door de kantonrechter. Daarnaast behandelt de kantonrechter ook alle huurzaken, pachtzaken en arbeidszaken zonder dat daar een financiële bovengrens aan is verbonden.

U kunt in persoon zonder advocaat of andere gemachtigde bij de kantonrechter procederen. Bij zaken met een bedrag van meer dan €5.000,- komt de zaak voor bij de gewone civiele rechter van de rechtbank. Hiervoor dient u wel een advocaat in te schakelen.

Het verloop van een civiele procedure

Meestal begint een civiele procedure met een dagvaarding. De eiser is degene die de procedure start en stuurt via een deurwaarder de dagvaarding naar de gedaagde. De gedaagde is de persoon aan wie de dagvaarding is gericht. Nadat de gedaagde de dagvaarding heeft onvangen heeft hij/zij het recht om zijn kant van het verhaal te doen bij de kantonrechter.

Wat kunt u als gedaagde doen?

Een gedaagde kan drie dingen doen indien hij/zij een dagvaarding heeft ontvangen:

 • Verweer voeren.
  Hierbij wordt er op papier gezet waarom u het niet eens bent met de eis. Indien u het verweer tijding terugstuurt naar de kantonrechter, dan hoeft u niet naar de rolzitting te komen.
 • Naar de rolzitting komen.
  U kunt er ook voor kiezen om naar de rolzitting te gaan en tegen de kantonrechter te vertellen waarom u het niet eens bent met de eis.
 • Niets doen.
  En tot slot kunt u natuurlijk ook niets doen. In dat geval krijgt de eisende partij gelijk van de kantonrechter.

Wat is een rolzitting precies?

Gedurende de rolzitting bekijkt de kantonrechter hoe alle zaken ervoor staan. Aangaande deze zitting beslist de kantonrechter hoe de procedure verder zal verlopen. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

 • De eisende partij mag schriftelijk reageren op uw verweer. Hierop mag u later ook weer reageren.
 • De kantonrechter nodigt u en de tegenpartij uit voor een hoorzitting. Dit wordt een comparitie van partijen genoemd. Tijdens de hoorzitting wordt de zaak helemaal doorgesproken en zal de rechter vragen stellen. Daarnaast zal de rechter onderzoeken of er een minnelijke schikking tussen de partijen mogelijk is.

Kan er geen regeling worden getroffen tussen beide partijen, dan zal de kantonrechter een beslissing nemen. Vaak doet de rechter vier weken na de zitting schriftelijk uitspraak. Mensen kunnen tegen uitspraken van vorderingen van meer dan €1.750,- in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor dient u wel bijgestaan te worden door een advocaat.

Verkeersboetes en strafzaken

Een kantonrechter behandelt ook strafzaken. Vaak zijn dit verkeersovertredingen. Gaat het om een forse snelheidsovertreding, dan kan de officier van justitie besluiten om geen acceptgirokaart met boete te sturen maar direct een dagvaarding te sturen. Over het algemeen wordt er tijdens de zitting meteen een uitspraak door de kantonrechter gedaan.

Het verzoekschrift

Ook verzoekschriften worden door de kantonrechter behandeld. Een werknemer of werkgever kan bijvoorbeeld een verzoekschrift indienen waarin wordt gevraagd om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze verzoekschriften worden niet tijdens een rolzitting besproken. De partij waartegen het verzoek is gericht mag schriftelijk verweer voeren. Meestal wordt de zaak besproken bij een aparte hoorzitting waarvoor beide partijen worden uitgenodigd. Enkele weken na de zitting zal de rechter uitspraak doen. Dit wordt een beschikking genoemd.

Terug naar overzicht

3 stappenplan

 • 1. Vraag en kijk rond
 • 2. Ervaringen en accreditaties
 • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...