/ Huurrecht

De huurovereenkomst is een benoemde overeenkomst. De overeenkomst is als zodanig in de wet genoemd en kent daarom wettelijke verplichtingen waar de overeenkomst aan moet voldoen. Daardoor kan er over het algemeen van de rechten en plichten van zowel de huurder en verhuurder niet volledig worden afgeweken. De wetgever heeft namelijk getracht in bepaalde gevallen de huurder te beschermen, bijvoorbeeld door huurbescherming, en in andere gevallen de verhuurder te beschermen, bijvoorbeeld in geval van overmatige overlast.

Juridisch juiste procedures

Over het algemeen is de huurder beter beschermd omdat de verhuurder over het algemeen een professionele uitbater is. Een professionele uitbater dient op de hoogte te zijn van de regels en het voorbeeld te geven. Het is daarom voor een verhuurder een must om te zorgen dat de procedures bij het aangaan van de huurovereenkomst juridisch goed zijn.

Een mooi voorbeeld is als verhuurder met de nieuwe huurder voor het aangaan van de overeenkomst een rondje te maken door de 'woning' (kan ook een andere zaak zijn) en zichtbare gebreken te notuleren, of als er geen zichtbare gebreken zijn te notuleren dat er geen gebreken zijn, en dit laten ondertekenen door de huurder. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst kan de verhuurder makkelijk aantonen als de huurder schade heeft aangebracht aan de woning. Heeft de verhuurder een dergelijk schaderapport niet van te voren opgemaakt, in het bijzijn van de huurder, wordt er conform de wet veronderstelt dat de woning achtergelaten wordt in de staat die de huurder heeft aangetroffen.

Waarmee kan een adviseur helpen?

  • Een juridisch adviseur kan onder andere de volgende zaken voor u regelen:
  • Het opstellen of controleren van contracten;
  • Het voeren van de buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure.
Terug naar overzicht

3 stappenplan

  • 1. Vraag en kijk rond
  • 2. Ervaringen en accreditaties
  • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...