/ Goederenrecht

Goederenrecht is in feite contractrecht, maar dan met betrekking tot vermogensrecht. In het verleden werd ook wel de term zakenrecht gebruikt. De term zaken zegt daarbij al voldoende. Het gaat over stoffelijke objecten die voor mensen beheersbaar zijn. Bij de term vermogensrecht is meteen de link gemaakt naar eigendomsrecht. Wat is van wie? Wanneer ben je eigenaar van iets? Wat zijn je verantwoordelijkheden als eigenaar.? Eigendom bepaalt ook de zeggenschap over het stoffelijk object.

Onderwerpen van het goederenrecht

Onderwerpen die onder het goederenrecht vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Appartementsrecht
 • Auteursrechten
 • Erfdienstbaarheid
 • Erfpacht
 • Hypotheek
 • Koopovereenkomst
 • Octrooirechten
 • Opstal
 • Pandrecht
 • Schenking
 • Vermogensrechten
 • Voortbrengselen van de geest
 • Vorderingsrechten
 • Vruchtgebruik.

Voorbeelden van diensten

Een juridisch adviseur kan onder andere het volgende voor u regelen:

 • Het opstellen of controleren van contracten;
 • De buitengerechtelijke procedure voor u voeren;
 • De gerechtelijke procedure voor u voeren.
Terug naar overzicht

3 stappenplan

 • 1. Vraag en kijk rond
 • 2. Ervaringen en accreditaties
 • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...