/ Erfrecht

Over het algemeen zal uw adviseur in zaken zoals het opstellen van een testament doorverwijzen naar een notaris. Echter, soms kan het wel lonend zijn, gezien het tarief van de notaris, om vooraf een aantal zaken door te spreken met uw adviseur. Er zal dan sprake zijn van een samenwerking tussen de notaris en uw adviseur. In veel gevallen is het daarnaast raadzaam om overleg te hebben met de fiscalist. Er zijn dan drie partijen die samenwerken om voor u het beste te bewerkstelligen.

Successie / nalatenschap

Bij erfrecht is er sprake van erfopvolging, ookwel successie of nalatenschap genoemd. Middels het erfrecht wordt er geregeld wat er gebeurt met de bezittingen van een overledene. Echter is de visie van uw adviseur dat het raadzaam is bij leven het een en ander te bewerkstelligen. Juist vanwege de fiscale mogelijkheden. Daarnaast is geld een van de grootste oorzaken van familieruzies.

Kan ik mijn kind onterfen?

Nee, u kunt een kind nooit volledig onterfen. Een kind zal altijd recht hebben op een kindsdeel. Dit is de helft van hetgeen wat het kind normaliter had georven als deze niet onterfd was.

Juridisch adviseur inschakelen

Heeft u juridische hulp omtrent erfrecht nodig? Een adviseur kan u ondersteunen bij:

  • Het opstellen of controleren van contracten;
  • Het voeren van de buitengerechtelijke/gerechtelijke procedure.
Terug naar overzicht

3 stappenplan

  • 1. Vraag en kijk rond
  • 2. Ervaringen en accreditaties
  • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...