/ Bestuursrecht

Bestuursrecht is een van de meest complexe rechtsgebieden die ons land heeft. De basis is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht, maar heeft zo'n diversiteit aan subwet- en regelgeving dat de kunst is door de bomen het bos te kunnen blijven zien. Het is dan ook een vak apart. Vaak is het probleem dat de 'burger' in het algemeen niet goed op de hoogte is van zijn/haar rechten en plichten. Dat leidt regelmatig tot juridische 'foutjes' die worden gemaakt door de burger waarmee zijn/haar positie verslechterd.

Geen juridisch conflict?

Het kan ook zijn dat het voor u een principekwestie is. Wellicht voelt u zich belazerd of niet gehoord. Op zo'n moment is het van belang dat uw adviseur weet waar hij het juridisch over heeft én ook de juiste contacten binnen de gemeente heeft waarmee de discussie sneller op gang gebrahct kan worden. Het voordeel van bestuursrecht is dat u tot aan de hoogste rechter in persoon kan procederen en geen advocaat nodig heeft.

Voorbeelden van diensten van een juridisch adviseur

Voorbeelden van diensten zijn:

  • Het opstellen of controleren van een bezwaarschrift;
  • Het controleren van (on)rechtmatig besluit;
  • Het opstellen of controleren van een beroepschrift;
  • Voor u procederen bij de bestuursrechter;
  • Onderhandelen of in gesprek treden met bestuursorgaan.
Terug naar overzicht

3 stappenplan

  • 1. Vraag en kijk rond
  • 2. Ervaringen en accreditaties
  • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...